Годинник

horoscop 2009 free online movies horoscop 2010 | horoscop saptamanal | horoscop zilic | horoscop |

Get Adobe Flash player
Счетчик
Яндекс.Метрика
Archives
 • 2019 (3)
 • 2018 (59)
 • 2017 (71)
 • 2016 (42)

Заступник директора з ВР

Воскобойнікова Людмила Іванівна заступник директора з виховної роботи

Воскобойникова Людмила Іванівна

Педагогічний колектив школи працює над проблемою: впровадження сучасних новітніх технологій направлених на сприяння формування творчої особистості, орієнтованої на соціокультурні стандарти, загальнолюдські та національні цінності.

Намічені наступні задачі:

 1. Забезпечення права учнів на отримання якісної освіти.
 2. Формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду.
 3. Розвиток життєвої компетентності учнів.
 4. Підвищення рівня методологічної підготовки вчителя, зміцнення акцентів з інформаційних та інтерактивних аспектів навчання.
 5. Управління я кістю освіти на основі новітніх інформаційних технологій та освітнього моніторингу.
 6. Особистісно діяльнісний розвиток школярів на засадах творчого індивідуального проектування.
 7. Удосконалення учнівського самоврядування.
 8. Формування екологічної культури особистості, залучення учнів до активної екологічної діяльності.
 9. Формування в учнів ціннісних орієнтацій до культури здоров’я та здорового способу життя.
 10. Підвищення ролі громадянського та патріотичного виховання у формуванні учня як особистості.
 11. Розширення зв’язків з вищими навчальними закладами та науковими центрами.
 12. Розвиток музейної педагогіки у навчальному закладі.
 13. Використання спадщини В.Сухомлинського у навчально-виховному процесі.

11

У цьому році методична робота у НВК була спрямована на пріоритетні напрямки розвитку освітніх систем, а саме:

 • підвищення якості освіти на основі впровадження педагогічних інновацій, компетентнісно зорієнтованого підходу, педагогіки для стійкого розвитку;
 • забезпечення доступності та безперервності освіти, спрямованої на становлення та розвиток особистості;
 • вдосконалення змісту і форм підвищення кваліфікації педагогів з урахуванням їх інтересів і сучасних вимог педагогічної теорії і практики;
 • оновлення системи моніторингу якості освіти;
 • формування системи національної освіти;
 • підготовка педагога до творчої роботи, зростання пед.. майстерності;
 • забезпечення методичного супроводу впровадження Базового компоненту дошкільної освіти, державної програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти;
 • забезпечення методичного супроводу впровадження завдань особистісно-орінтованого виховання в контексті програми «основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» й упровадження у виховний процес інноваційних технологій.

Самоаналіз діяльності заступника директора з навчальновиховної роботи Краматорського НВК (ЗОШ 32 – ДНЗКраматорської міської ради Воскобойникової  Людмили Іванівни

Language site
Translate »